layer-sublayer

Goede voeding in juiste dosering

€ 24,95 direct bestellen

Essentials Capsules

De oplossing om overal, makkelijk en dagelijks uw essentiële voedingsstoffen aan te vullen.

naar product pagina
layer-sublayer

Essentials™ Chlorella proberen?

€ 14,95 direct bestellen

Proefpakket Capsules en Poeder

Ontvang gratis 45 gram poeder bij een proefpakket

naar product pagina
layer-sublayer

Altijd en overal Chlorella

€ 4,95 direct bestellen

On the Go Capsules

Makkelijk onderweg de kracht van dagelijks essentiële voedingsstoffen aanvullen.

naar product pagina
layer-sublayer

Verrijk de lekkerste shakes!

€ 19,95 direct bestellen

Chlorella Poeder

De handige zak is goed hersluitbaar, om zo de kwaliteit te garanderen!

naar product pagina

Privacy Policy

Webshop van Phycom B.V.

Essentials is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.essentialsalgae.com
Postbus 65, 3860AB Nijkerk +31885250000

Privacy verklaring - www.essentialsalgae.com
Essentials zal altijd de anonimiteit van haar gebruikers respecteren en beschermen. Informatie zoals namen, emailadressen, andere contactinformatie en persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt door onze bezoekers, zal op een beveiligde wijze worden vastgelegd. Essentials verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Essentials verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zoals op het registratieformulier, het contactformulier of bij het invullen en versturen van post en/of e-mail. Essentials  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden (klantenbeheer, bestellingen e.d.). 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@essentialsalgae.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Essentials verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Essentials verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Essentials neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Essentials bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia en Adres, 1 jaar om uw bestelling volledig te kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Essentials verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Enkel indien de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen de persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden of direct marketing door Essentials, haar partners of derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Essentials gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U kunt de door u verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of wijzigen en behoudt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van de gegevens voor hiergenoemde doeleinden. U dient hiervoor in te loggen in uw account (onder “Mijn gegevens”) of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@essentialsalgae.com. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Essentials wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Informatie zoals namen, emailadressen, andere contactinformatie en persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt door onze bezoekers, zal op een beveiligde wijze worden vastgelegd. Essentials neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@essentialsalgae.com.
Essentials beveiligt uw gegevens middels een SSL certificaat, hierdoor worden de gegevens tussen de server en de gebruiker versleuteld verzonden. U kunt zien wanneer een pagina van Essentials beveiligd is als u in uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) een geel slotje ziet verschijnen. Het webadres begint dan ook met https:// ipv http://. SSL is op dit moment de hoogste standaard voor een beveiligde internet verbinding.

 

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Essentials kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Alle op deze website gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud. Alle aanbiedingen op deze site zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
Essentials zal altijd de anonimiteit van haar gebruikers respecteren en beschermen.